Кравченко Олена Миколаївна

лікар-інфекціоніст вищої категорії, асистент кафедри,

член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб),

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),

член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів.

Кравченко Олена Миколаївна -

асистент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров'я України»,

лікар вищої категорії за фахом «Інфекційні хвороби».

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає - помічник доцента з лікувальної роботи.

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Має досвід роботи з ВІЛ-інфікованими хворими, лікування опортуністичних інфекцій, хворих на ко-інфекцію ВІЛ/Туберкульоз, призначення антиретровірусної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію, ведення хворих з резистентністю до АРТ.

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го курсу усіх спеціальностей (І-го та ІІ-го медичного факультету, І-го міжнародного факультету)

Напрямки наукової та практичної діяльності - «Інфекційні хвороби».

Професійний шлях:

2001р. – закінчила Дніпропетровську державну медичну академію факультет – медичний, спеціальність – лікувальна справа, кваліфікація – лікар.

2001-2002 рр. – інтернатура за спеціальністю «Інфекційні хвороби»

2002-2009 рр. – лікар інфекціоніст кабінету інфекційних захворювань МСЧ ДМЗ

2009-2018 рр. – лікар інфекціоніст КЗ «Дніпропетровська МКЛ №21 ім.проф. Є.Г. Попкової» ДОР»

З вересня 2018 р. – до сьогодення – асистент кафедри «Інфекційних хвороб»

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член «Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», член ІSІD (member of International Society for Infectious Diseases - Міжнародного товариства з інфекційних хвороб), член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors),