Литвин Катерина Юріївна

д. мед. н., доцент, лікар-інфекціоніст та дитячий інфекціоніст вищої категорії, доцент кафедри,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

доцент кафедри, відповідальна за навчальну роботу на кафедрі з вітчизняними студентами на циклах «інфекційні хвороби» та «Актуальні питання інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції»,

тема кандидатської дисертації «Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів» (2009),

докторська дисертація на тему: «ВІЛ-асоційовані інфекційні ураження головного мозку: клініко-імунологічні, морфологічні характеристики, діагностика та лікування» (2019).


Литвин Катерина Юріївна

доцент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України»

д.мед.н., доцент, лікар вищої категорії за фахом «Інфекційні хвороби»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає – відповідальна за учбово-методичну роботу кафедри з дисциплін «Інфекційні хвороби», «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції»

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (І-го та ІІ-го медичного факультету, І-го міжнародного факультету та ІІ-го міжнародного факультету у англомовних студентів);

- курс за вибором «Актуальні проблеми інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет) та 6-го курсу усіх спеціальностей;

– «інфекційні хвороби» для лікарів-інтернів, які навчаються за фахом «Інфекційні хвороби», «Загальна практика - Сімейна медицина»

Напрямки наукової та практичної діяльності - «інфекційні хвороби»

Професійний шлях:

У 1994 р. – закінчила Дніпропетровську медичну академію за фахом «Педіатрія» (диплом «з відзнакою»).

З 1994 по 1996 рр. – навчалась в інтернатурі за фахом «Дитячі інфекційні хвороби».

У 2004 році пройшла спеціалізацію за фахом «Інфекційні хвороби».

З 1996 по 2003 рік працювала лікарем-ординатором дитячим інфекціоністом та лікарем-ординатором інфекціоністом в Дніпропетровській інфекційній лікарні ім. проф. Є. Г. Попковой (зараз МКЛ №21 ім. проф. Є. Г. Попковой).

2003-2012 рр.- асистент кафедри «Інфекційних хвороб» (до 2006 р. кафедра «Інфекційних хвороб та епідеміології»)

2009 р. – захистила дисертаційну роботи на тему ««Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів» у спеціалізованій Вченій раді Д 26.614.01 при ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України” за фахом 14.01.13 - інфекційні хвороби. Науковий керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

З 2012 р. – до сьогодення – доцент кафедри «Інфекційних хвороб».

2019 - захистила докторську дисертацію на тему: «ВІЛ-асоційовані інфекційні ураження головного мозку: клініко-імунологічні, морфологічні характеристики, діагностика та лікування».

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах

Зараз виконується докторська дисертація на тему: «ВІЛ-асоційовані інфекційні ураження головного мозку: клініко-імунологічні, морфологічні характеристики, діагностика та лікування». Науковий консультант роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Діагностика та лікування хворих на вірусні гепатити поєднаної етіології на тлі токсичних уражень печінки» (2001-2005). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: „Діагностика та лікування вірусних гепатитів сочетаної етіології на тлі токсичних уражень печінки” (2006-2010). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Системний моніторинг ВААРТ при ВІЛ/СНІД – прогнозування ефективності та шляхи оптимізації» МОЗ України (2010 – 2012 рр.). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член Дніпропетровського обласного науково-медичного товариства інфекціоністів, потім після перейменування у 2015 р. - Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів;

Дійсний член Громадської організації "Всеукраїнська асоціація iнфекцiонiстiв" (member of Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors);

Дійсний член European AIDS Clinical Society (EACS) (member of EACS – Європейське клінічне товариство зі СНІДу для професіоналів) (з 2017 р.)

Навчання та курси:

Австрія – США: AAF (American Austrian Foundation): Weil Medical College of Cornell University, 2016

Учасник щорічних конференцій, з’їздів інфекціоністів та пленуму Асоціації інфекціоністів України.

Учасник навчальної програми щодо посилення наукового потенціалу з питань «Проведення досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу» (2015, 2016)

Отримувала персональні гранти та стипендії на участь у Європейських конференціях і семінарах.

Автор та співавтор 118 наукових робіт, у т.ч., 5 патентів на корисну модель та 10 навчально-методичних праць.

Приймає активну участь в щорічній спартакіаді серед викладачів ДМА. Неодноразовий призер та переможець у змаганнях з плавання. Має грамоти І медичного факультету ДМА за активну участь у Спартакіаді викладачів ДМА ім. проф. Є.Г. Попкової.