Ніколайчук Мирослава Анатоліївна

лікар-інфекціоніст першої категорії, асистент кафедри,

член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів, член European AIDS Clinical Society (EACS),

виконується кандидатська дисертація на тему: «Роль порушень метаболізму вітаміну Д3 у хворих на хронічний вірусний гепатит С та вплив перорального холекальциферолу на ефективність противірусної терапії».

Ніколайчук Мирослава Анатоліївна -

асистент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України»,

лікар першої категорії за фахом «інфекційні хвороби»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21ім. прф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Напрямок діяльності кафедри за який відповідає – відповідальна за цивільну оборону на кафедрі

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го курсу усіх спеціальностей (І-го та ІІ-го медичного факультету, І-го міжнародного факультету);

Напрямки наукової та практичної діяльності - «інфекційні хвороби»

Професійний шлях:

2009 р. – закінчила Дніпропетровську державну медичну академію

2009 - 2011 рр. –закінчила інтернатура за фахом «Інфекційні хвороби»

2011-2014 рр. – працювала лікарем-інфекціоністом у кабінеті «Довіра» міської клінічної лікарні №7, м.Дніпропетровськ

2011-2013 рр. – навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі інфекційних хвороб «Дніпропетровської медичної академії» МОЗ України»

З 2013 р. по теперішній час - асистент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України»

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах, науково-дослідної роботи кафедри:

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Членство в науково-медичному суспільстві

Дійсний член Громадської організації "Всеукраїнська асоціація iнфекцiонiстiв" (member of Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors) (з 2010 р.)

Дійсний член Дніпропетровського обласного науково-медичного товариства інфекціоністів, потім після перейменування у 2015 р. - Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів (з 2010 р.)

Дійсний член European AIDS Clinical Society (EACS) з 2017 року.

Навчання та курси:

Учасник щорічних конференцій, з’їздів інфекціоністів та пленуму Асоціації інфекціоністів України

З 2013-2015 рр- прийняла участь в 5-модульному проекті щодо посилення наукового потенціалу з питань «Проведення досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу» , що підтримувався Центрами з контролю та профілактики захворювань США в рамках Надзвичайного плану Президента США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR)

Отримувала персональні гранти та стипендії на участь у Європейських конференціях та публікації тез доповідей:

16 th European AIDS Conference, 25 – 27 October 2017, Milan, Italy

4th Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and HIV, 11 – 12 October 2018, Prague, Czech Republic

Автор 17 наукових праць, у тому числі 16 наукових та 1 науково-методичних публікацій; що включають 6 публікацій у фахових та 2 у наукометричних виданнях, та 8 тез доповідей конференцій закордоном і тез конференцій, пленумів та з’їдів в Україні.

Нагороди:

  • 2009 р - переможниця міжнародної конференції "Молодь-медіцінімайбутнього" (м. Одеса)

  • 2009 р - отримала подяку Ректора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АМН України, професора Г.В. Дзяк за вагомий особистий внесок у розвиток студентської науки

  • 2010 р. - переможниця 72-ой международнойнаучно-практичної конференції молодих вчених (м. Донецьк)

  • 2011 р. - переможниця науково-практіческойконференціі молодих вчених «Медіціна XXI століття» присвяченій 200-річчю з Дня нарожденія М. І. Пирогова (м. Харків)