Суременко Микола Степанович

к. мед. н., доцент, лікар-інфекціоніст вищої категорії,

Відмінник охорони здоров’я (1986), лауреат винаходів та досягнень України (1990),

Член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів (Ukrainian Society of Infectious Diseases Doctors), член Дніпропетровського відокремленого підрозділу Громадської організації Всеукраїнська асоціація інфекціоністів,

Перший декан факультету іноземних студентів.

Перший менеджер ВООЗ з питань інфекційних хвороб,

Очолював кафедру інфекційних хвороб з 1988 по 2008 роки,

Підготував 7-х кандидатів медичних наук.

Дисертаційна робота на тему: «Клініко-імунологічні особливості різних форм бруцельозу» (1978).

Суременко Микола Степанович -

к. мед. н., доцент, лікар-інфекціоніст вищої категорії,

відмінник охорони здоров’я (1986), лауреат винаходів та досягнень України (1990),

Лауреат виставки досягнень України (на ВДНГ СРСР)

Напрямки викладання на кафедрі

– «інфекційні хвороби» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет), 5-го та 6-го курсів усіх спеціальностей (І-го та ІІ-го медичного факультету, І-го міжнародного факультету та ІІ-го міжнародного факультету у англомовних студентів);

- курс за вибором «Актуальні проблеми інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції» студентам 4-го курсу (стоматологічний факультет) та 6-го курсу усіх спеціальностей;

– «інфекційні хвороби» для лікарів-інтернів, які навчаються за фахом «Інфекційні хвороби», «Сімейна медицина»

Напрямки наукової та практичної діяльності - «інфекційні хвороби»

Лікувально-консультативна робота: виконується у відділеннях КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової" (інфекційна лікарня) та амбулаторно в консультативно- діагностичному кабінеті хворим на різну інфекційну патологію.

Професійний шлях

М.С. Суременко в 1969 році закінчив Запорізький державний медичний інститут.

З 1969 по 1970 рр. служив в армії лікарем війскової частини.

1971 –1972 рр. – лікар-інфекціоніст 2-ї інфекційної лікарні м. Запоріжжя;

1972–1974 рр. – навчався в спеціалізованій клінічній ординатурі для роботи за кордоном.

З 1975 року його подальша трудова і наукова діяльність пов’язана з Alma Mater – Дніпропетровською державною медичною академією.

З 1975 по 1985 рр. – асистент,

а з 1985 року – доцент кафедри інфекційних хвороб.

Кандидатська дисертація «Клініко-імунологічні особливості різних форм бруцельозу» захищена у 1976 р. (науковий керівник А.І. Трипольська).

З 1979 по 1982 рр. працював консультантом – інфекціоністом у країнах Африки. Закінчив національний інститут мови м. Луанда (Ангола), вільно володіє англійською, португальською та іспанською мовами.

1982 – 1987 рр. – перший менеджер ВООЗ з питань інфекційних хвороб.

З 1988 – 2008 рр. Микола Степанович очолював кафедру інфекційних хвороб Дніпропетровської державної медичної академії.

В 1991 р. – завідував підготовчим відділом ДДМА.

Відмінник охорони здоров’я (1991 р.).

Протягом десяти років Микола Степанович Суременко був відповідальним секретарем державної екзаменаційної комісії. В 1992 р. – декан підготовчого відділення для навчання іноземних студентів.

З 1994 по 1998 рр. – перший декан факультету іноземних студентів.

В 1995 р. Микола Степанович Суременко отримав Диплом Пошани Виставки досягнень народного господарства України.

З 1998 по 2009 рр. – голова Дніпропетровського науково-практичного товариства лікарів-інфекціоністів. Член редакційної ради науково-практичного медичного журналу «Інфекційні хвороби».

Участь у науково-медичних та науково-педагогічних проектах, науково-дослідної роботи кафедри:

НДР на тему: «Діагностика та лікування хворих на вірусні гепатити поєднаної етіології на тлі токсичних уражень печінки» (2001-2005). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: „Діагностика та лікування вірусних гепатитів сочетаної етіології на тлі токсичних уражень печінки” (2006-2010). Керівник роботи –доцент М.С. Суременко.

НДР на тему: «Імунохімічні ко-фактори та генетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями (2010-2014). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Системний моніторинг ВААРТ при ВІЛ/СНІД – прогнозування ефективності та шляхи оптимізації» МОЗ України (2010 – 2012 рр.). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР на тему: «Етіологічні ко-фактори та генетичні предиктори хвороб, асоційованих з персистуючими та латентними інфекціями» (2012-2015). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей». (2015-2017). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

НДР «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистуючими інфекціями у дітей та дорослих». (2018-2021). Керівник роботи - професор Л.Р. Шостакович-Корецька.

Навчання та курси:

Учасник щорічних конференцій, з’їздів інфекціоністів та пленуму Асоціації інфекціоністів України (1997-2018).

Наукові та науково-методичні публікації

Автор близько 300 науково-методичних праць, у тому числі, 7 винаходів, 10 методичних рекомендацій, 17 навчальних посібників, 1 словника, 1 підручника (Атласу), 6 інформаційних листів, 5 патентів.

Керівництво у підготовці науково-педагогічних працівників -

Підготував 7-х кандидатів медичних наук.

Нагороди та подяки:

Нагороджений Почесними грамотами Дніпропетровської медичної академії. Від Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів нагороджений Медаллю Агапіта Печерського за внесок у боротьбу з інфекційними хворобами (2010 р.)

Основні напрямки наукової роботи: вивчення патогенетичної ролі первинної ланки імунітету при інфекційних хворобах; вірусні та паразитарні хвороби на тлі поєднаної патології; удосконалення лікування деяких інфекційних хвороб.