Підготовка науково-педагогічних кадрів

  • На кафедрі виконується НДР з теми: "Імуногенетичні предиктори розвитку хвороб асоційованих з латентними інфекціями у дорослих та дітей"
  • НДР: «Епігенетичні фактори виникнення хвороб, що асоціюються з персистирующими інфекціями у дітей та дорослих».
  • Термін: 2018-2020 рр., Шифр теми: ІН.15.17
    • Керівник: д. мед. н., професор Л. Р. Шостакович-Корецька